ấn độ

Các dịch vụ VPN có thể bị cấm tại Ấn Độ  /// Reuters

Ấn Độ muốn cấm dịch vụ VPN

0
Chính phủ Ấn Độ vừa được kêu gọi ra lệnh cấm tất cả các loại dịch vụ VPN (mạng riêng ảo) ở nước này.