bot

Bấp bênh trong triển khai, khó vay vốn khiến các dự án PPP giao thông không triển khai được (ảnh minh họa) /// NGỌC THẮNG

Thế kẹt các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam

0
Trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đã có tới 6 dự án phải thực hiện bằng vốn đầu tư công, 2 trong số 5 dự án PPP đã bể thầu, nguy cơ phải chuyển sang vốn công nếu không muốn đổ bể.