F0 khỏi bệnh

Gia đình Trâm đã chính thức khỏi bệnh và đoàn tụ vui vẻ  /// NVCC

Cô gái F0 giúp cả gia đình khỏi bệnh

0
Với quyết tâm khỏi bệnh Covid-19 thật nhanh để đi chống dịch, Vũ Nguyễn Ngọc Trâm từng là F0 đã vực dậy tinh thần của cả gia đình và chiến thắng dịch bệnh.