Thập nhị binh thư

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 8: Tố Thư

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 8: Tố Thư

1
“Tố Thư” của Hoàng Thạch Công chỉ gồm có 6 thiên, 132 câu, 1.360 chữ nhưng cổ thư mỏng như vậy lại chứa đựng đầy mưu lược, trí tuệ với mỗi chữ như châu ngọc, mỗi câu đều là danh ngôn.
Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 6: Uất Liễu Tử

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 6: Uất Liễu Tử

0
Uất Liễu Tử là một trong những nhà tiên phong trong sử sách biết vận dụng Quyền lực Kinh tế; kế sách này của ông đã giúp Tần Vương thống nhất thiên hạ để lần đầu tiên trong lịch sử toàn Trung Hoa quy về một mối.
Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 5: Ngô Tử Binh Pháp

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 5: Ngô Tử Binh Pháp

0
"Ngô Tử Binh Pháp" là một trong những binh thư kinh điển của lịch sử quân sự thế giới. Tầm ảnh hưởng của nó không chỉ gói gọn ở lĩnh vực quân sự mà còn được vận dụng vào nhiều lĩnh vực khác.
Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 3: Tư Mã binh pháp

Thập Nhị Binh Thư - Binh thư số 3: Tư Mã binh pháp

0
"Tư Mã Binh Pháp" của Tư Mã Nhương Tư, cho đến lúc lâm chung vẫn chưa trọn vẹn nhưng là một trong những bộ binh thư nổi tiếng về phép trị quốc và dụng binh được hậu thế hoàn thiện với tên gọi "Chiến Luật".
Thập nhị binh thư và tinh hoa binh pháp

Thập nhị binh thư và tinh hoa binh pháp

0
Thập Nhị Binh Thư” là một áng văn hội tụ những tinh hoa kinh điển trong thuật dụng binh và cho đến nay vẫn là bửu văn tâm đắc của vô số chánh trị gia, lãnh đạo quân sự, chiến lược gia… từ Đông sang Tây.