Ưu tiên nguồn lực công đoàn để chăm lo cho người lao động

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Nghị quyết số 02 năm 2021 của Bộ Chính trị nêu rõ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính, tài sản Công đoàn, ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.
Ngày 12.6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn (CĐ) Việt Nam trong tình hình mới.
Trong đó, Bộ Chính trị đặt mục tiêu, đến năm 2025, phấn đấu có 13,5 triệu đoàn viên CĐ, hầu hết doanh nghiệp (DN) có 25 công nhân, lao động trở lên có tổ chức CĐ; đến năm 2023 phấn đấu có 12 triệu đoàn viên. 80% trở lên các DN, đơn vị có tổ chức CĐ ký kết được thỏa ước lao động tập thể; đến năm 2023 đạt tỷ lệ trên 70%.
Đến năm 2030, phấn đấu có 16,5 triệu đoàn viên CĐ; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động (NLĐ) thì phần lớn NLĐ được tập hợp, tham gia một số hoạt động của CĐ VN. 85% trở lên các DN, đơn vị có tổ chức CĐ ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Đến năm 2045, hầu hết NLĐ tại cơ sở là đoàn viên CĐ VN; 99% DN, đơn vị có tổ chức CĐ ký kết được thỏa ước lao động tập thể.
Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng nêu rõ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính, tài sản CĐ, ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát tài chính, tài sản CĐ. Chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong các cấp CĐ; chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU